Vård och omsorg

Vård-omsorg

Hygien och komfort för säker vård

Hos oss får du inte bara bekväma och funktionella arbetskläder och textilier. Genom vår hyrservice försäkrar du dig om en hög hygienisk standard för både medarbetare och patienter. Med vår kontrollerade tvättprocess och noggranna rutiner ger vi dig också rätt förutsättningar att följa gällande lagar och rekommendationer. Samtliga tvätterier har även rutiner för allergitvätt och risktvätt.

Rekommenderade rutiner

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12, SOSFS 2006:11) har alla vårdgivare skyldighet att bedriva ett systematiskt arbete för kvalitet och patientsäkerhet i vården. Även i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) finns uttryckliga krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. 

Den 1 januari 2016 kommer de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även att gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. De nya reglerna framgår i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien.

Produkter för vård och omsorg: