Våra värderingar

Grunden till vårt arbete 

Vi vill ta ansvar för våra handlingar. Därför har vi formulerat ett antal kärnvärden och en företagsfilosofi som genomsyrar vårt sätt att arbete och bemöta vår omvärld. Varje dag.

varderingar2.jpg
 • Människor
  CWS-boco ska vara en öppen arbetsplats som motiverar och engagerar medarbetarna och stödjer dem i deras utveckling.
   
 • Hållbarhet
  Vi ser värdet i att minimera negativ miljöpåverkan. Därför erbjuder vi hållbara tjänster och gör ständiga energieffektiviseringar i vår verksamhet.
   
 • Service
  Vi känner engagemang för våra kunder. Vi lyssnar på dem och strävar efter att förstå deras behov och lösa deras problem.
 • Resultat
  Starkt kundfokus i kombination med effektiv produktion och distribution säkerställer ett livskraftigt och lönsamt företag – och långsiktiga relationer.
   
 • Kvalitet
  En jämn och hög kvalitet på allt vi gör ger nöjda kunder och en möjlighet för oss att erbjuda kostnadseffektiva tjänster.
   
 • Integritet
  Medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare ska alla kunna lita på vår lojalitet och leveranssäkerhet. Vi håller våra löften och tar ansvar för våra handlingar.
contentpicture-vika-tvatt12.png