Miljö och kvalitet

illustration_miljo_mindre-03.jpg

För oss är det självklart att ta ett miljö- och kvalitetsmässigt ansvar. Det är ett ständigt pågående arbete som involverar alla medarbetare. Vi strävar ständigt efter att använda så lite vatten, energi och bränsle som möjligt. Detta är inte bara bra för miljön utan också en orsak bakom företagets ekonomiska framgång. För oss är det en självklarhet att jobba hållbart på ett sätt som skyddar våra naturresurser, våra medmänniskor och vår planet.

Vi hanterar tvätten skonsamt

Vi tvättar alltid med allergitestade tvättmedel och doserar optimalt efter vikt och grad av smuts. Det ger ett perfekt resultat samtidigt som både kläder och miljö skonas tack vare begränsad kemikalieanvändning. Oberoende kontrollorgan mäter regelbundet renhet och finish på vår tvätt.

Vi jobbar även med att dra ner vår energiförbrukning i tvätterierna. Under 2015 minskade konsumptionen av energi i tvätten för entrémattor, arbetskläder och städprodukter! Dessutom kommer mer än hälften av vår förbrukning från naturliga energikällor. 

energy-saving.jpg

Certifierad tvätt

svanen.jpg

Svanenmärkta hotelltvätterier

Våra hotelltvätterier är certifierade enligt Svanen 3.1. Det innebär att vi klarar deras senaste kriterier och skärpta krav för energi- och vattenförbrukning, kemikalieanvändning, avfallshantering samt emballage. Vi använder endast Svanencertifierade kemikalier och är anslutna till FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

inspecta.png

ISO-certifieringar 

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten och miljön på våra tjänster. Alla våra tvätterier är certifierade enligt ISO 9001 – kvalitet, ISO 14001 – miljö och OHAS 18001 – arbetsmiljö.

Certifieringarna innebär att vårt ledningssystem, som inkluderar processer, arbetssätt, miljö och arbetsmiljö, är godkända enligt ISO-standarden. För att säkerställa att vi lever upp till dessa krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom interna och externa revisioner. Allt för att säkra kvaliteten och miljön på våra tjänster.

Eu-blomman

EU-Blomman

EU-Blomman är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU-kommissionen. Produkterna granskas från råvara till avfall. För att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet.

Oeko-tex

OEKO-TEX

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. 

GOTS

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är erkänd som världens ledande berednings-standard för textilier tillverkade av ekologiska fibrer. Endast textilprodukter som innehåller minst 70% ekologiska fibrer kan bli GOTS certifierad.

tvatteriforbund.png

T-märket

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation. Genom en noggrann kontroll och auktorisationsprocess, uppfyller vi de kriterier som krävs för att garantera en verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande. Som konsument, inköpare eller upphandlare kan du därför alltid känna dig trygg när du använder ett auktoriserat T-märkt tvätteri.