Helhetskoncept

Städa effektivare med bättre resultat

Vi vet att det ställs stora krav på professionell städning idag. Därför har vi utvecklat ett helhetskoncept för städprodukter, från moppar till microfiberdukar som passar alla typer av branscher och lokaler. Med fokus på ergonomi, miljö och städresultat har vi valt de bästa produkterna från ledande tillverkare.

Hyra städutrustning

Hyr för större frihet

Med vår genomtänkta hyrservice tar vi ansvar för att du alltid har tillgång till effektiv och kvalitetskontrollerad städutrustning. Du slipper göra egna investeringar och behöver inte lägga resurser på tvätt. Vi hämtar smutsiga moppar i speciella nätkassar, tvättar dem och levererar rena. Enkelt och rationellt.

tick-contentpictures2.png

Fördelar med hyrservice

  • Alltid rena moppar och microfiberdukar till hands
  • Binder inget eget kapital
  • Kostnadskontroll
  • Hyrstocken kan enkelt justeras via vår webonline
  • Mer tid att fokusera på kärnverksamheten

Nätsäck för säker tvätt och transport

För säker, rationell hantering av moppar levererar vi dem i speciella nätsäckar. Varje nätsäck förses med en streckkod där man kan avläsa kund, antal och typ av moppar. Säcken scannas både inför och efter tvätt så att vi hela tiden har full koll på mopparna. Efter tvätt får säcken en säkerhetsplombering som garanterar rena moppar.

  • Säker hantering
  • Hygieniskt
  • Lätt att inventera
  • Mindre svinn
tvattpase-contentpictures13.png

Så funkar det

1 Nätsäckar
Alla moppar levereras i plomberade nätsäckar som försetts med streckkod för viktig information.

2 Hämtning
Smutsiga moppar läggs i nätsäckarna som med överenskommet intervall hämtas upp och scannas av vår chaufför.

3 Tvätt
Nätsäckar med moppar genomgår vårt specialanpassade tvätt- och torkprogram i fem olika steg. 

4 Leverans
Nätsäckarna scannas och plomberas innan de levereras av vår chaufför på överenskommen tid och plats.

symboler-contentpictures3.png